Πρόταση των Ευρωπαϊκών Εταιριών για την MMPC Corvette

Η Fincantieri, η Naval Group, με την κοινοπραξία Naviris και η Navantia ενισχύουν τη συνεργασία τους για το πρόγραμμα Modular Multirole Patrol Corvette (MMPC) και επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν προκειμένου να αναπτύξουν την πρώτη κοινή ναυτική ικανότητα στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία των Fincantieri, Naval Group και Navantia και συντονισμένη από τη Naviris υπέβαλε στις 9 Δεκεμβρίου μια βιομηχανική πρόταση σχετικά με την έκκληση για χρηματοδότιση του MMPC από το Ευρωπαϊκο Ταμείο Άμυνας (EDF).

Ανακοίνωση Naviris, Naval Group, Fincantieri και Navantia:

Η κοινή εκτίμησή τους είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο πολλούς τύπους απειλών (αυξημένες εντάσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ζητήματα παράνομης μετανάστευσης, τρομοκρατία κ.λπ.). Τα τελευταία χρόνια, και πιο συγκεκριμένα το 2021, υπήρξαν αυξανόμενες εκκλήσεις προς τους Ευρωπαίους να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και ως μέρος της ευρωπαϊκής κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επανειλημμένα υπογραμμίσει την ανάγκη ανάπτυξης κοινών στρατιωτικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Από την άποψη αυτή, η Fincantieri, η Naval Group και η Navantia αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και των μελλοντικών προκλήσεων.

Ως σημαντικοί ευρωπαίοι βιομηχανικοί παράγοντες στον τομέα της ναυτικής άμυνας, πιστεύουν ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια πραγματική, συγκεκριμένη, προστιθέμενης αξίας συνεργασία γύρω από ένα κοινό πρόγραμμα που θα είναι η πρώτη κοινή ναυτική ικανότητα στην Ευρώπη. Αυτό το στρατηγικό πρόγραμμα υπάρχει ήδη: η European Patrol Corvette (EPC), η πιο σημαντική ναυτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Στις 9 Δεκεμβρίου, η κοινοπραξία με επικεφαλής τους τρεις βιομηχανικούς ναυτικούς εταίρους και με συντονιστή τη Naviris υπέβαλε τη βιομηχανική πρόταση σχετικά με την πρόσκληση MMPC του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) προκειμένου να αναπτυχθεί αυτό το κοινό έργο.

Ο σαφής στόχος της πρότασης είναι να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ναυπηγικών βιομηχανιών. Αναπτύσσοντας από κοινού ένα νέο πλοίο, το EPC, στοχεύουν να εξασφαλίσουν μια ευρωπαϊκή κυριαρχία στο πολεμικό πλοίο δεύτερης τάξης.

Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στη συμμετοχή των:

  • 4 χωρών στο έργο EPC PESCO (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα)
  • 6 χωρών που συμμετέχουν στη συνίδρυση (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Νορβηγία)
  • 3 European Shipbuilding Industrials (Fincantieri, Naval Group και Navantia) με την Naviris υπεύθυνη για τον συντονισμό
  • 40 εταιρείες ναυτιλιακών συστημάτων και εξοπλισμού

Βασισμένο σε ένα ενιαίο πλαίσιο προτύπων και χρησιμοποιώντας συνεργατικές προηγμένες μεθοδολογίες μηχανικής, η EPC θα αναπτυχθεί με τον καλύτερο συνεργατικό τρόπο από τις εννοιολογικές μελέτες μέχρι τον αρχικό σχεδιασμό. Το παραγόμενο σχέδιο θα αποτελέσει μια σημαντική ανακάλυψη από τα σημερινά πολεμικά πλοία, καθώς θα είναι αρθρωτό, ευέλικτο, καθώς και πιο ενεργειακά αποδοτικό, πιο πράσινο, ασφαλέστερο, πιο διαλειτουργικό και ασφαλές στον κυβερνοχώρο. Η MMPC θα χαρακτηριστεί τελικά ότι ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες εθνικές απαιτήσεις, διατηρώντας το καθορισμένο σχέδιο ως κοινή αναφορά.

Αυτή η πρόταση αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την προετοιμασία της μελλοντικής παραγωγής του πλοίου στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης στο πλαίσιο του EDF στην πολυετή προοπτική. Σε αυτό το πλαίσιο, η προώθηση του προγράμματος σε άλλα Ευρωπαϊκά Ναυτικά, με κοινή δράση των κρατών που έχουν ήδη μέρος του προγράμματος PESCO, θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αυξάνοντας τη συνεργασία, την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τις επικαλύψεις στις αμυντικές δαπάνες.

Array