Η GE θα παρέχει συστήματα πρόωσης για τα νέα πλοία BRF του Γαλλικού Ναυτικού

Δελτίο τύπου της General Electric:

Ακολουθεί τη σύμβαση που υπογράφηκε το 2020 μεταξύ της GE Power Conversion και της Chantiers de l’Atlantique για την παροχή συστημάτων για τα τέσσερα LSS που θα κατασκευαστούν από το Ναυπηγείο για το Γαλλικό Ναυτικό, υπό τη διαχείριση συμβολαίων του Οργανισμού Κοινής Εξοπλιστικής Συνεργασίας (OCCAR). ), εξ ονόματος της Γαλλικής Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών (Direction Générale de l’Armement). Η κύρια αποστολή του LSS είναι να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες ναυτικές δυνάμεις. Θα αντικαταστήσει τα σημερινά πετρελαιοφόρα μονού κύτους, τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Τα τέσσερα πλοία εφοδιασμού θα παραδοθούν έως το 2029.

Εξοπλίζοντας αυτά τα πλοία με συστήματα ελέγχου παρόμοια με αυτά που είναι εγκατεστημένα σε άλλα πλοία επιφανείας του Γαλλικού Ναυτικού, που προωθούνται με λύσεις GE, ο στόλος θα έχει κοινά σημεία – απλοποιώντας έτσι τη διαχείριση και τη συντήρηση για τον πελάτη. «Η ηλεκτρική πρόωση για πλοία του ναυτικού είναι μια σημαντική τάση στη ναυτιλιακή αγορά. Με αυτή τη σύμβαση, βλέπουμε ότι φτάνει και σε στρατιωτικά πλοία επιμελητείας». δήλωσε ο Philippe Piron, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GE Power Conversion. «Η εγκατάσταση ηλεκτρικών δικτύων υψηλής ισχύος σε πλοία είναι απαραίτητη όχι μόνο για την παραγωγή ενέργειας και την πρόωση, αλλά και για την παροχή λειτουργικών συστημάτων αποστολής που απαιτούν όλο και περισσότερο ηλεκτρική ενέργεια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε τα πιο καινοτόμα συστήματά μας όσον αφορά τα συστήματα πρόωσης και διαχείρισης ισχύος στο Γαλλικό Ναυτικό για τα μελλοντικά μαχητικά πλοία του».

Πηγή: Naval News