Η δράση του “Παπανικολής” στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, από τα αρχεία του ΠΝ

Το «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» Υ-2 στην πρώτη φάση του πολέμου στην Αδριατική (ΟΚΤ 1940 – ΑΠΡ 1941) θα εκτελέσει συνολικά πέντε (5) πολεμικές περιπολίες.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΥΘΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ / ΕΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
1 29/10/40 – 4/11/40 ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 216 84/132
2 17/12/40 – 27/12/40 Μ/V FIRENZE 3952T Π/Κ ΑΝΤΟΪΝΕΤΤΑ 400Τ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 240 96/144
3 23/1/41 – 31/1/41 ΦΟΡΤΗΓΟ * ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 217 85/132
4 1/3/41 – 6/3/41 ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 122 38/84
5 14/4/41 – 19/4/41 ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 118

34/84

* Μη επιβεβαιωθείσα

Υ-2 "Παπανικολής"Υ-2 "Παπανικολής"Υ-2 "Παπανικολής"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ

 

Υ-2 "Παπανικολής"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ

 

Υ-2 "Παπανικολής"Υ-2 "Παπανικολής"

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Στη δεύτερη φάση του πολέμου (ΜΑΙ 1941 – ΟΚΤ 1944) εξορμώντας στο Αιγαίο από βάσεις της Μ. Ανατολής εξετέλεσε συνολικά εννέα (9) πολεμικές περιπολίες, παράλληλα με ειδικές αποστολές (αποβιβάσεις / επιβιβάσεις πρακτόρων / καταδρομέων).

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΥΘΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΟΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ / ΕΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
6 4/7/41 – 17/7/41 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 360 210/350
7 6/6/42 – 26/6/42 6 ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ Δ.ΑΙΓΑΙΟ 336 196/140
8 24/7/42 – 9/8/42 ΚΡΗΤΗ 312 182/130
9 31/8/42 – 15/9/42 ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ COMMANDOS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ « ANGELO »

ΡΟΔΟΣ 456 247/209
10 21/11/42 – 5/12/42 ΦΟΡΤΗΓΟ 6000Τ ΚΡΗΤΗ 336 168/168
11 7/1/43 – 23/1/43 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 220Τ

ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ 200Τ

ΑΙΓΑΙΟ 384 208/176
12 7/3/43 – 23/3/43 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ FAMIETTA 40 Τ

ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ RINDA 30

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 386 225/140
13 30/4/43 – 13/5/43 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ MARΙΑ 150Τ

ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΒΑRΒΑR Α 250Τ

ΚΡΗΤΗ 336 196/140
14 29/1/44 – 12/2/44 Κ.ΑΙΓΑΙΟ

 

Εν συνεχεία και για μεγάλο χρονικό διάστημα το Υ/Β έμεινε υπό επισκευή μεγάλο μέρος της οποίας έγινε στο ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ.Μέχρι το τέλος του πολέμου θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των βρετανικών πλοίων συνοδείας στην περιοχή αυτή και από εκεί θα χαιρετίσει την απελευθέρωση της Ελλάδας.

Επανέπλευσε στην Ελλάδα στο τέλος του 1944 και παροπλίσθηκε. Ο πυργίσκος του, ενθύμιο της προσφοράς του στον αγώνα έχει τοποθετηθεί έξω από το Ναυτικό Μουσείο στον Πειραιά.

Υ-2 "Παπανικολής"Υ-2 "Παπανικολής"Υ-2 "Παπανικολής"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ

 

Πηγή: Πολεμικό Ναυτικό

Array