Ύποτες κινήσεις στον Έβρο – Βίντεο

Οι Τούρκοι έκοψαν κάποια δέντρα στον κεντρικό Έβρο από την δική τους πλευρά.

Το γεγονός ότι οι κορμοί δεν μετακινήθηκαν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν ποτέ θέμα η εκμετάλλευση τους, αλλά η δυνατότητα εποπτίας της όλης περιοχής.

Το γεγονός αυτό ίσως αποτελεί το πρώτο βήμα της Τουρκίας σε νέα επεισόδια στον Έβρο, αντίστοιχα με του 2020, και πιθανόν να οδηγήσει σε νέο γύρο αντιπαράθεσης τις δύο χώρες.