Ημερίδα Δημοσιότητας από την εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα Δημοσιότητας από την εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, ημερίδα δημοσιότητας από την εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ) στην έδρα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔιΔΑΠ), σχετικά με τη δράση «Ίδρυση της Εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών (Passenger Information Unit – PIU) για την Ανάπτυξη του Συστήματος PNR (Passenger Name Record)».

Η ημερίδα συγχρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας και την παρακολούθησαν στελέχη – εκπρόσωποι όλων των αρμόδιων αρχών.

Στόχοι της ημερίδας ήταν η ενημέρωση στελεχών – εκπροσώπων των αρχών επιβολής του νόμου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω δράσης, την αποστολή και τις αρμοδιότητες της εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής συνεργασίας μεταξύ της εθνικής Μονάδας και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Υπογραμμίζεται ότι, εφαρμόστηκαν και τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα διασφάλισης λόγω της νόσου COVID-19.

Array