Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας Αμερικανικού και Γαλλικού Ναυτικού

Του Xavier Vavasseur

Τον Αρχηγό του Γαλλικού Ναυτικού, Ναύαρχο Βαντιέ, εκπροσώπησε ο αντιναύαρχος Christophe Lucas. Ο Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων (CNO), ναύαρχος Gilday, εκπροσωπήθηκε από τον αντιναύαρχο Merz. Η συμφωνία υπογράφηκε εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έδρα του Γαλλικού Ναυτικού και στη Γαλλική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον DC).

Σύμφωνα με το Γαλλικό Ναυτικό, αυτό το σχέδιο είναι το αποτέλεσμα της εργασίας που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Θέτει συγκεκριμένους στόχους που έχουν σχεδιαστεί για τη συνεχή βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο ναυτικών τα επόμενα 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας στοχευμένης προσπάθειας στην κορυφή του επιχειρησιακού φάσματος: Έλεγχος των ωκεανών και προβολή ισχύος. Διευκολύνει τις επαφές μεταξύ αξιωματικών σημαίας και προβλέπει τη δημιουργία πλαισίου για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών και δεδομένων.

Array