Η STANDT μπαίνει στο πρόγραμμα της EPC/MMPC

Δελτίο τύπου Stadt Naval:

Η κοινοπραξία υπέβαλε πρόταση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) για την πρόσκληση MMPC νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Κοινοπραξία στοχεύει να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών ναυπηγικών εταιρειών και προμηθευτών. Μέσω εννοιολογικών μελετών και μιας φάσης σχεδιασμού, η κοινοπραξία στοχεύει να αναπτύξει ένα αρθρωτό, ευέλικτο, ενεργειακά αποδοτικό, πράσινο, ασφαλές, διαλειτουργικό και κυβερνοασφαλές σχέδιο ναυτικού σκάφους για νέες Ευρωπαϊκές Περιπολικές Κορβέτες (EPC).

STADT NAVAL power modules

Ως εταίρος, η STADT NAVAL θα είναι υπεύθυνη για τις μελέτες και τον βασικό σχεδιασμό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδική και ηλεκτρική πρόωση. Οι μελέτες και ο σχεδιασμός θα ενσωματώσουν κύρια εξαρτήματα όπως πίνακες διανομής, ηλεκτρικούς κινητήρες, ηλεκτρικούς κινητήρες και λύσεις με γραναζωτό έλικα. Η τυπική διεπαφή για την ενοποίηση και τη σπονδυλοποίηση θα είναι ζωτικό μέρος των μελετών και του σχεδιασμού

Array