Επάνδρωση νησιών Ανατολικού Αιγαίου

Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) έχει επωμιστεί το φορτίο της άμυνας του συνόλου της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νήσων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι το πιο κρίσιμο από τα 3 σώματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε αυτά τα πλαίσια μιλήσαμε με φίλους στρατιωτικούς και συγκεντρώσαμε τις εμπειρίες τους όσων αφορά την επάνδρωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Χωρίς να αναφέρουμε ποσοστά, το επίπεδο των δυνάμεων είναι αρκετά υψηλό ποιοτικά σε σύγκριση με τις μονάδες που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα, αλλά οι αριθμοί επάνδρωσης τους είναι ανησυχητικοί. Γι’αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στο κομμάτι τόσο των στελεχών των ΕΣ, όσο και στους στρατιώτες.

Μια πρώτη αλλαγή θα μπορούσε να είναι η πληρωμή των στελεχών, τα στελέχη της παραμεθορίου θα μπορούσαν να παίρνουν 15-25% παραπάνω μισθό από τα στελέχη των επιτελικών-μη μάχιμων μονάδων, τύπου Μεραρχία Υποστηρίξεως ή Διαβιβάσεις. Επίσης θα μπορούσαν τα ένσημα των στελεχών στην παραμεθόριο να είναι περισσότερα από αυτά των επιτελείων στελεχών, ώστε να μην εξισώνουμε τον αξιωματικό της παραμεθορίου με αυτόν της Αθήνας-Θεσσαλονίκης ως έργο/προσφορά. Όσων αφορά τους στρατιώτες, η θητεία των 12 μηνών, εκτός παραμεθορίου, πρέπει να γίνει 18 μήνες, και οι 9 μήνες στην παραμεθόριο θα διατηρηθούν.

Η αύξηση του αριθμού στελεχών και στρατιωτών στα νησιά θα διασφαλίσει την ασφάλεια των νήσων από εξωτερικούς εχθρούς, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει και το λογιστικό τρένο ενισχύσεων για το μέτωπο, καθώς οι ενισχύεις θα είναι πλέον τακτικές και όχι στρατηγικές για το μέτωπο, είτε αυτό είναι ο Έβρος που δέχεται επίθεση,, είτε ένα νησί που γίνεται απόβαση. Κλείνοντας το σκεπτικό μας, θεωρούμε ότι η ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο θα πρέπει να έχει ακόμα μεγαλύτερη δομή, επιπέδου 2 συνταγμάτων τουλάχιστον, ώστε να είναι σε θέση να έχουν ουσιαστική επιρροή στις επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Array