ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επάνδρωση νησιών Ανατολικού Αιγαίου

Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) έχει επωμιστεί το φορτίο της άμυνας του συνόλου της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νήσων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι...

19.10.2021 ΑΣΦΑΛΕΙΑ