Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ σχετικά με την μείωση του προϋπολογισμού του

Σε απάντηση της ανακοίνωσης της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων με την οποία εκφράζει «την απογοήτευσή της για την περαιτέρω μείωση του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ», την οποία προσδιορίζει στα 20 εκ. ευρώ, και καλεί τα μέλη της σε δίωρη στάση εργασίας σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Δεν υφίσταται μείωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2022, δεδομένης της μεταφοράς της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής και των πιστώσεων της, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με  την παρ. 5 του άρθρου 449 του ν.4781/21.

Αντίθετα, υφίσταται αύξηση στις λειτουργικές δαπάνες του Υπουργείου (5,7 εκ.), με την οποία ικανοποιείται, μεταξύ άλλων, το πάγιο και διαχρονικό αίτημα της ΕΔΥ για την κάλυψη της δαπάνης της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του προσωπικού στις εκτός Ε.Ε. χώρες.

Array