25 χρόνια από την τραγωδία του “ΚΩΣΤΑΚΟΣ”

Μια από τις έξι του αυτού τύπου πυραυλάκατους (ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ, ΞΕΝΟΣ, ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΤΑΡΑΚΗΣ), οι οποίες κατασκευάστηκαν, μετά από παραγγελία του ΓΕΝ, στα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Έλαβε το όνομα αυτό προς τιμήν του φονευθέντος στη Μάλτα, στις 27 Φεβρουαρίου 1942, αξιωματικού του Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ.

Η παραλαβή της έγινε στις 24 Ιουνίου 1980. Στις 4 Νοεμβρίου 1996 (κυβ. Πχης Κ. Λάζαρης), στα Αυλάκια της Σάμου, προσέκρουσε σε αυτήν το επιβατηγό ΣΑΜΑΙΝΑ, με αποτέλεσμα να βυθιστεί η πυραυλάκατος ΚΩΣΤΑΚΟΣ και να παρασύρει στη βύθιση της 4 άτομα από το πλήρωμα της. Μετά από επίπονες προσπάθειες, το πλοίο ανελκύσθηκε στις 15 Μαρτίου 1997, αλλά δεν κρίθηκε οικονομικά σκόπιμη η επισκευή και ενεργοποίησή του.

Array